Foundation Max van der Stoel (FMS)

Fair Politics

Politici nemen vaak beslissingen die ontwikkelingslanden schaden. De FMS streeft ernaar dat de stem van mensen in ontwikkelingslanden doorklinkt in de Nederlandse en de Europese politiek.

Op de Fair Politics websites wordt bijgehouden hoe goed de Nederlandse en Europese partijen zich inzetten op onderwerpen zoals klimaat, belastingontwijking, grondstoffen en migratie. YPOS ontwikkelde i.s.m. de FMS een ranking systeem om de partijen te vergelijken en te motiveren.

Ranking mechanisme

Kamervragen, interrupties in Algemeen Overleggen, moties en initiatiefwetten die leiden tot een rechtvaardiger Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden worden beloond met een Fair Politics punt. Hiertoe plaats de redactie van Fair Politics met WebEtui-CMS een artikel op de website en koppelt hier de trefwoorden aan van de betrokken partijen. Als partijen extra scoren wordt kan dit in de attributen bij het artikel worden genoteerd.

De artikelen zijn in de paginastructuur ingedeeld per onderwerp (klimaat, belastingontwijking, grondstoffen, ...) zodat de score kan worden getoond specifiek per onderwerp of over alle onderwerpen totaal. Op de website wordt in de linkerkolom de ranking getoond: het aantal punten per partij. Achter de grafiek vind de bezoeker een lijst van alle artikelen (moties, vragen, etc) waarmee de partij de punten heeft gehaald.

Nederland en Europa

Fair Politics volgt de acties van de Nederlandse en de Europese politici. De ranking en acties worden bijgehouden op twee websites: fairpolitics.nl en fairpolitics.eu. De techniek en vormgeving is gelijk, de inhoud wordt verschilt en wordt door verschillende redactieleden met WebEtui-CMS bijgehouden.

Fairkiezingswijzer

Op 22 mei 2014 zijn de europese verkiezingen. Fair Politics heeft de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen tegen het licht gehouden en beoordeeld op de mate waarin ze rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden.

In de Fairkiezingswijzer kan iedereen eenvoudig zien hoe de verkiezingsprogramma's van de partijen scoren op de voor ontwikkelingslanden relevante onderwerpen.

Een mouse-over toont het onderwerp en de vraag die getoetst is. Klikken op een onderwerp toont de uitleg van de beoordeling en een citaat uit het verkiezingsprogramma van de betreffende partij.

Foundation Max van der Stoel (FMS)

Het is een plezier te werken met de betrokken en enthousiaste medewerkers van de FMS. In 2009 maakte YPOS de eerste versie van de Fair Politics website, met in 2013 een remake. En sinds 2008 maakt YPOS ieder jaar de Afrikadag website waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor de verschillende workshops.