Verwerkersovereenkomst

YPOS is de verwerker en de KLANT is de verwerkingsverantwoordelijke.

YPOS internettoepassingen B.V.
Lothariuslaan 3
1402GE Bussum
email: info@ypos.nl
telefoon: 035 6919911

Doeleinden van verwerking

YPOS verwerkt persoonsgegevens namens en voor de KLANT. Daarbij kan het gaan om gegevens die via de website zijn ontvangen of gegevens die op een andere manier door de klant verkregen zijn en in WebEtui of de website worden bewaard. YPOS verwerkt deze gegevens alleen op verzoek van de KLANT en niet voor eigen gebruik.

Verplichtingen van de verwerker

YPOS ziet toe op een beveiligde opslag en verwerking van de persoonsgegevens.

Garanties van beide partijen over het correct naleven van de wet

YPOS verwerkt de persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen van de klant:

  • het ontwikkelen, onderhouden en optimaal laten functioneren van de website met behulp van het contentmanagementsysteem WebEtui-CMS.
  • ..
  • ..

Beveiliging van de persoonsgegevens door de verwerker

De persoonsgegevens worden beveiligd bewaard zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. In dit kader worden wachtwoorden versleuteld en wordt persoonsinformatie in afgesloten mappen bewaard. De internetverbinding waarover persoonsgegevens worden verstuurd wordt beveiligd met https/SSL. Databases worden beveiligd met een wachtwoord en zijn alleen vanaf een lokaal account beschikbaar en niet via internet.

Een interne datalekmeldplicht naar en van de verantwoordelijke

Bij een geconstateerd datalek informeert YPOS de KLANT zo spoedig mogelijk. Als de KLANT een datalek signaleert informeert deze YPOS zo spoedig mogelijk. De KLANT is zelf verantwoordelijk voor het formeel melden van een lek.

Omgaan met verzoeken van betrokkenen

Op verzoek van de KLANT worden de persoonsgegevens getoond, teruggegeven, aangepast of verwijderd.

Eigendom van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens blijven eigendom van de KLANT.

Geheimhouding bij persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die YPOS bewaart voor klanten worden niet gedeeld met derden.

Duur, verlenging en opzegging

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en conform de wettelijke verplichtingen die YPOS heeft zoals in het kader van de belastingwetgeving.

Datum:
Voor akkoord verwerker (YPOS)

............................

Datum:
Voor akkoord verwerkingsverantwoordelijke (KLANT)

............................