Privacyverklaring

In het kort

We bouwen websites en internet software en leveren service en hosting aan onze klanten. Onze klanten gebruiken ons product WebEtui-CMS voor het onderhouden van hun website. We verzamelen zo min mogelijk gegevens van onze klanten. Voor contact en facturatie bewaren we naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van onze klanten. En we versturen regelmatig nieuwsbrieven waarvoor we e-mailadressen van onze klanten gebruiken en van andere geïnteresseerden die zich hebben aangemeld. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief waarna hun gegevens worden verwijderd uit de mailinglijst.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen en beschermd alsof het onze eigen gegevens zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden zoals het onderhouden van contact met onze klanten, beheren van de WebEtui logins, informeren en factureren.

Onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor persoonsgegevens die opgevraagd worden via hun websites. Zij kunnen namelijk zelf online invulformulieren maken met WebEtui-CMS. En in sommige maatwerkprojecten maakt YPOS in opdracht van een klant databases aan waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Hiervoor dient de klant met YPOS een verwerkingsovereenkomst af te sluiten waarbij afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheiden, beveiliging en geheimhouding.

Contactgegevens

YPOS internettoepassingen, gevestigd aan Lothariuslaan 3 1402GE Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

YPOS internettoepassingen
https://www.ypos.nl
Lothariuslaan 3
1402GE Bussum
035 6919911
info@ypos.nl

Ronald Werring is de Functionaris Gegevensbescherming van YPOS internettoepassingen en te bereiken via ronald@ypos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

YPOS internettoepassingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

YPOS verwerkt zelf geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en geen gegevens van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. (Klanten van YPOS kunnen dit wel doen en moeten hiervoor zelf een privacyverklaring opstellen; in een verwerkingsovereenkomst staan de afspraken met YPOS over de verantwoordelijkheden, beveiliging en geheimhouding)

YPOS internettoepassingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inloggegevens voor WebEtui-CMS
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Facturatie en administratie
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

YPOS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YPOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren. Bewaartermijnen:

 • inlog webetui: zolang het account gebruikt wordt en de website actief is
 • naam en adres van klanten voor de administratie: 7 jaar
 • backup van website en data: 1 jaar

Op verzoek worden persoonsgegevens door YPOS verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

YPOS internettoepassingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (onze accountant) in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YPOS internettoepassingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YPOS / WebEtui-CMS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (alleen kunt u dan niet meer inloggen in WebEtui-CMS). Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YPOS internettoepassingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ypos.nl.

YPOS internettoepassingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YPOS internettoepassingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ypos.nl