Restauratiebestek voor monumenten

Stichting ERM heeft deze website ontwikkeld voor aannemers en opdrachtgevers van onderhoud aan monumenten.

Voorbeelden van onderhoud aan monumenten

In deze site zijn voorbeelden voor verschillend soort onderhoud te vinden met verwijzing naar de betreffende ERM richtlijnen.

Restauratieladder

Naast deze projectwebsite realiseerde YPOS ook de andere websites van de stichting ERM.