Samen voor Zorg en Veiligheid

Mensen werkzaam in de zorg en veiligheid hebben dagelijks te maken met privacy en het delen van gegevens. Deze website bundelt handreikingen, factsheets en tools over privacy.

Hoe is de website tot stand gekomen?

De website is in enkele weken gebouwd met WebEtui omdat vanaf het begin de tekstschrijver en de webdeveloper samen werken aan de definitieve website.

Het tekstbureau begint met het plaatsen van de inhoud (artikelen en foto's) in WebEtui en krijgt hiervoor van YPOS toegang tot een 'lege' website op een testadres. YPOS bouwt in WebEtui met HTML en CSS een eenvoudige vormgeving waarbij kleuren, lettertype en elementen worden gebaseerd op een al beschikbare brochure.

In overleg wordt de informatiestructuur bepaald. De belangrijkste en meeste artikelen gaan over producten of zijn nieuwsberichten. In de informatiestructuur (in WebEtui) worden labels "nieuws" en "product" toegevoegd. Daarnaast komen er labels voor 2 menu's: een hoofdmenu met 5 onderdelen en een supportmenu onder in de footer van de website.

Voor de vormgeving hanteren we de "mobile first" werkwijze. In CSS wordt eerst de mobiele (responsive) variant gebouwd. De extra vormgeving en mogelijkheden voor desktop met meer ruimte voor de presentatie worden daarna toegevoegd. De vormgeving wordt getest en verfijnd op basis van de "echte" inhoud.

Zoek een product

Een belangrijke functie van de website is de toegang tot relevante handreikingen, factsheets en tools. Hiertoe is in de informatiestructuur een label "filter.op thema" en "filter.op doelgroep" gemaakt. Hieronder plaatst de tekstschrijver alle labels voor de thema's en kenmerken. Alle productartikelen worden voorzien van 1 of meer labels.

YPOS bouwt met in WebEtui met Javascript het "zoek een product" filter op basis van deze labels. Al derde filteroptie kan gezocht worden op gebruikte woorden in de productartikelen. Hiervoor wordt via een ajax call de functie "search()" gebruikt uit de WebEtui API.